//
archives

Hetq Investigative Journalists

This tag is associated with 6 posts

Paylan’s Test of Minority Inclusion in Politics

In the past two weeks, brawls erupted in the Turkish parliament several times during the meetings of the commission on constitutional reform related to a legislation on lifting lawmakers’ immunity from prosecution. Continue reading

Advertisements

Սուրիահայութիւնը սնանկացած գաղափարախօսութիւններու միջեւ

Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող վերջին մէկ ու կէս տարուայ իրադարձութիւնները, առաւելաբար վերջին քանի մը շաբթուայ Հալէպի զարգացումները, զանազան վատ հետեւանքներու կողքին գոնէ մէկ լաւ պտուղ տուաւ: Սուրիահայութեան թեման որոշ չափով դարձաւ մարդոց մտաւոր եւ բարոյական մակարդակի չափորոշիչը: Continue reading

Syrian-Armenians on the Auction Block

Of late, the topic of Syrian-Armenians has become a hot button issue for debate and discussion by the press in Armenia and a host of local civic organizations. Sometimes this focus is a result of an interest spurred by national feelings, but more frequently at the root is the atmosphere of competition in the domestic press and simply due to the fact that the plight of Syrian-Armenians is “in fashion” and “breaking news”. Continue reading

Սուրիահայութիւնը աճուրդի հանուած է…

Վերջերս, սուրիահայութեան թեման հայաստանեան լրատուամիջոցներու եւ տարբեր հասարակական կազմակերպութիւններու թէժ քննարկման առարկան դարձած է: Այս երեւոյթը երբեմն պայմանաւորուած է ազգային ապրումներէ մղուած հետաքրքրութեամբ, իսկ աւելի յաճախ այդ պայմանաւորուած է լրատուադաշտի մէջ տիրող մրցակցութեան եւ մոտայի մթնոլորտով: Continue reading

Սուրիահայութիւնը Մոտայի եւ իրականութեան միջեւ

Հայաստանեան լրատուամիջոցներուն մէջ վերջին օրերու ամենաշատ արծարծուող թեման թերեւս սուրիահայութեան մասին է: Մանաւանդ անոնք, որոնք կ’ահազանգեն սուրիահայութեան դէպի Հայաստան հոսքի կամ ապաստանելու լուրերով:

Սփիւռքի հին համակարգի վերջաւորութիւնը

Հայկական Սփիւռքին վրայ արեւը մայր չի մտներ: Անոնք տարածուած են ամենահսկայ երկիրներէն մինչեւ անծայրածիր ովկիանոսներու մէջ կորսուած կղզիներու վրայ: Հայկական Սփիւռքը հազարամեակէ մը աւելի տեւած իր պատմութեան ընթացքին իր մշակութային, տնտեսական, քաղաքական եւ թուային մարդուժի կշիռքի կեդրոնը բազմաթիւ անգամներ փոխած է երկրէ երկիր, կամ տարածաշրջանէ տարածաշրջան: Այսպէս օրինակ՝ որոշ ժամանակ արեւելեան Եւրոպայի մէջ եղած է … Continue reading