//
you're reading...
CivilNet Interviews

Տեղեկատվական պատերազմ` Սիրիայի շուրջ

ՍիվիլՆեթի լրագրողներ Հարութ Էքմանյանն ու Թաթուլ Հակոբյանը խոսում են Սիրիայի մասին լրատվական պայքարի և տեղեկատվության սակավության, իսկ երբեմն՝ չգոյության, ինչպես նաև Սիրիայի մի շարք խնդիրների մասին:

“A war of misinformation on Syria” Interview with Harout Ekmanian and Tatul Hakobyan, on CivilNet in October 12, 2012


Original source: http://civilnet.am/2012/10/12/տեղեկատվական-պատերազմ-սիրիայի-շուրջ/

Advertisements

About Harout Ekmanian

Journalist, lawyer, netizen and an observant gentleman.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s